facebook tracking

Vad är din roll på ELITS?

Jag jobbar som bred systemadministratör på ELITS med en primär inrikting på cloud och DevOps men även en del traditionell IT. Under den senaste tiden har jag jobbat med nyuppsättning av vår interna miljö för att förenkla arbetssättet och hanteringen av data för våra medarbetare. I vårt Public Cloud hjälper jag våra kunder att sätta upp nya miljöer, felsöka befintliga och hjälper även till med installation av kundens applikationer, docker och kubernetes-miljöer. 
Vid strul hjälper vi självklart till att felsöka och ge förslag på åtgärder och implementation, något man som kund normalt sett inte får tillgång till om man handlar från de stora cloud-jättarna.

Beskriv din uppgift

Mitt jobb är att hjälpa kunden sätta upp nya system och se till att de passar in både i den befintliga men även långsiktigt. Min uppgift är att ha ett helikopterperspektiv för att se till att det fungerar i hela kedjan, inte bara servern i sig eller den specifik miljö.

Vad är syftet med dina uppgifter hos kunden?

Effekten som kunden ser är främst stabilare och effektivare leverans av IT. Kunden nyttjar inte spetskompetens varje dag och behöver bara betala när det finns ett behov vilket är ett bra sätt att använda en konsult från ELITS. Det hjälper kunden hitta en optimal mix.

Vilka förmågor krävs i ditt uppdrag?

Kunden behöver en driven och nyfiken person med bred kunskap. Kunden ser mig som en del av deras organisation och vi jobbar tillsammans för att utveckla miljön. Min styrka är att tänka i flera steg och se till att det vi ska göra är rimligt samt identifiera vad vi kommer behöva från övriga områden som t.ex. nätverk. Vi kan på så sätt ställa krav på de resurserna tidigt. Ett helhetstänk och konsekvenstänk är viktigt men som oftast saknas pga. att kunden inte har koll på tjänster eller områden utanför deras applikation.

Berätta om ett projekt som du är stolt över att ha bidragit till

Ett bra samarbete med en av kundens utvecklare gjorde att vi kunde driftsäkra miljön på en helt ny nivå. Vi har kunnat sänka kostnaderna för IT och öka tillgängligheten genom att tänka långsiktigt och få ihop allt till en helhet. Som en del av helheten så har kunden flyttat en stor del av sin workload till molnet, introducerat CI/CD, fått bättre säkerhet och compliance samtidigt som de sänkt kostnaden genom att t.ex. inte hantera egen hårdvara och licenser.

Varför valde du att börja på ELITS?

Jag började med praktik på ELITS när jag gick andra året i gymnasiet och gick snabbt över till att jobba timmar för att hjälpa våra kunder med support och uppsättning av deras IT-system. Det var naturligt att fortsätta jobba på ELITS även efter gymnasieperioden eftersom jag redan kände kunderna och var insatt i deras miljöer.

Vad är det bästa med ELITS i din mening?

Kollegorna helt klart, vi har otroligt kompentent personal och utvecklare inom  bolaget som inte är rädda för att hjälpa till om man kör fast eller har vill ha en second option. Vi sitter på så mycket kunskap och "lessons learned" från tidigare projekt och uppdrag.

Vad inspirerar dig i din arbetsroll?

Nya teknologier, det slutar aldrig att utvecklas vilket gör att man hela tiden får ta del av ny teknik och "Ways of Working". Man kan inte sitta fast i gamla processer för då kan man inte utveckla verksamheten eller sig själv i en bra takt.

Varför ska man söka jobb hos ELITS?

Du hamnar i ett företag med extremt kompetenta kollegor som du lätt kan kommunicera och dela kunskap med.

Vad är det hetaste inom ditt teknikområde just nu?

Helt klart Kubernetes. För bara något år sedan var OpenStack det som alla pratade om, men det har rört sig fort till att köra Kubernetes på OpenStack.

Var söker du inspiration?

Mycket av inspirationen kommer från att man har ett problem som behöver lösas. Alternativt att lösningen inte är anpassad för det man vill åstadkomma och att det måste finnas ett bättre sätt att utföra det på. 

Vad gör du på din fritid?

Som många andra i min bransch så tar jag med mig det nyfikna teknikintresset även hem. På senare tid har jag börjat kolla mer på hemautomation och därmed IoT-utrustning samt övervakning av mina tjänster som ligger i Docker och Kubernetes.

Vad är din dolda talang?

Att jag kan lite om mycket så att jag lätt kan bilda mig en uppfattning om vad konsekvenser och eventuella klämpunkter finns. Att kunna prioritera vad som är mer eller mindre viktigt samt ge förslag på alternativa metoder/lösningar/system som har fungerat hos andra kunder.

Already working at ELITS ?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Career site by Teamtailor