facebook tracking

Vad är din roll på ELITS? Vad gör du i ditt kunduppdrag?

Jag arbetar som IT-konsult inom utvecklings-områdena Microservices, Kubernetes, GIT-lab CI/CD, Go, Python och DockerDet gemensamma för de företag jag arbetat för att de är på en utvecklingsresa där något ska tas från ett gammalt upplägg till en cloudbaserad lösning. Oftast ingår jag i ett team som arbetar i projektform med att utveckla företaget i en viss riktning. 
 
Berätta om en utmaning/projekt som du är stolt över att ha bidragit till/deltagit i på ELITS 
Jag var delaktig i ett projekt där vi fick arbeta med hela processen att designa Mircoservices från grunden hela vägen upp. Jag drev arbetet från design, implementation till produktionssättning och vi som teammedlemmar fick eget ansvar för olika miniprojekt. Även om arbetet var självständigt kände jag mig aldrig ensam och det fanns alltid någon att rådfråga om det behövdes. Jag fick tänka kritiskt och väga olika designlösningar och implementationsbeslut mot varandra. Förutom att jag känner mig stolt över detta projekt så fick jag även en djupare förståelse för helheten och hur delarna interagerar med varandra. 
 
Varför valde du att börja  ELITS? 
En kompis till mig rekommenderade ELITS. Dels var det ett spännande uppdrag och dels verkade ELITS vara en trevlig och vänlig arbetsplats. 
 
Vad är det bästa med ELITS i din mening?  
ELITS tar hand om medarbetarna väldigt bra. Bryr sig om medarbetarna.  
 
När kom du  att du ville jobba inom IT? 
Det var egentligen inte förrän jag skulle välja utbildning på universitet. Jag visste att jag ville läsa någon ingenjörsutbildning och jag var intresserad av IT. Att valesedan blev inom utveckling baserades mer på kursinnehållet än själva utbildningen. 
 
Vad inspirerar dig i din arbetsroll?  
Jag blir inspirerad av att lyckas lösa ett svårt problem, vilket ger en otrolig boost! 

Vad är det hetaste inom ditt teknikområde just nu? 
Kubernetes, orkestrering och Docker. 
 
Var söker du inspiration?  
Ofta kollegor och olika forum. Google är också väldigt användbart… 
 
Vad gör du  din fritid? 
Jag gillar att träna, bl.a. squash och skidåkning. Jag gillar också olika tekniska hemmaprojekt och att umgås med vänner. 
 
Vad är din dolda talang/superkraft? 
Jag är oerhört duktig på att grädda pannkakor. 
 
Varför ska man söka jobb hos ELITS? 
Om man vill arbeta på en trevlig arbetsplats med nya tekniker så är det rätt ställe. 
 
Vad är ditt bästa tips till en framtida kollega? 
Våga fråga! Frågor går att ställa till vem som helst på företaget! ELITS har verkligen inställningen att ingen kan allt, men tillsammans kan vi mycket.

Already working at ELITS ?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Career site by Teamtailor